Chestionar feedback CMR

ANEXA Nr. 2g

MODEL-TIP
de formă de evaluare a evenimentelor de educație medicală continuă

Conferinta Stresul, Anxietatea, Depresia–  Trauma – punctul 0 pentru Stres, Adicții, Diagnostic psihiatric?! | 29-30 octombrie 2021.

Locația: Online

Înregistrarea participanților la o manifestare EMC în funcție de calitatea fiecăruia:

participant/cursant | lucrare prezentată | coordonator | lector

[Notarea se face de la 1 – Semnificativ  la  5 – Nesemnificativ]

Colegiile teritoriale vor verifica prin sondaj, pe baza documentelor doveditoare, acuratețea celor de mai sus.